WIT-GELE KRUISGEBOUW

TERUG NAAR OVERZICHT

(1959 - 2003)
De voorbereidingen om te komen tot de stichting van het wijkgebouw begonnen in 1955. Het architectenbureau Van Liempd te Schijndel maakte
in 1957 een schetsontwerp dat werd goedgekeurd door de Provinciale Bond van het Wit-Gele Kruis. Op 21 juni 1958 vond de aanbesteding plaats
in Hotel "De Zwaan". Fa. Gebr. Schellekens te Schijndel kreeg opdracht om het wijkgebouw met dienstwoning aan de Dr. Ariënsstraat te bouwen.
De stichtingskosten, inclusief meubilair en aankleding werden begroot op f. 110.000,--. Het wijkgebouw werd op 30 mei 1959 geopend. In het
gebouw vonden allerlei activiteiten plaats, waaronder het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters, de organisatie van de inentingen en
voorlichtingsavonden. In 1991 vond er nog een grondige opknapbeurt plaats. Het gebouw is in 2003 gesloopt.
 

TERUG NAAR OVERZICHT