Informatie attentietegels

Sinds januari 2014 kent de gemeente Schijndel een nieuw fenomeen: de gedenktegels voor het verdwenen bouwkundige erfgoed.

De opvallende tegels van 50x50cm liggen in het trottoir. Het betreft een initiatief van architect Steven Woudstra en zijn aan het gemeentebestuur aangeboden door stichting SOS700. Het doel van de attentiestenen is om de inwoners van Schijndel zich bewust te laten worden van de veelal fraaie gebouwen die hier in de gemeente hebben gestaan, dan wel van een vroegere functie die een huidig gebouw heeft gekend.

Veel historische gebouwen zijn gesloopt ten gevolge van (in)directe schade van WOII, maar ook door besluiten, genomen in een andere tijdsgeest. Veel oudere Schijndelaren kennen de verschijningsvorm echter nu nog steeds en zullen een eerbetoon hieraan zeker waarderen. Voor de jonge generatie in ons dorp is dit initiatief juist de gelegenheid om het bouwkundig erfgoed alsnog te leren kennen. Het dient wellicht ook ter waarschuwing om voortaan zuiniger te zijn op ons huidige erfgoed. Voorlopig zijn er 10 exemplaren neergelegd, maar het streven is om dit binnen enkele jaren uit te breiden naar 25. Om het initiatief kracht bij te zetten is deze nieuwe website ‘www.historisch-schijndel.nl’ gelanceerd, waarop meer informatie over het initiatief, de sponsoren, de locaties en de panden te vinden is. Tevens wordt aan iedereen de mogelijkheid geboden om reacties te geven op het initiatief.

In 2014 en 2015 is voortvarend gewerkt aan het neerleggen van de aangekondigde 15 attentiestenen, niet alleen in het centrum maar ook in andere delen van de gemeente.  In 2018 zijn nog 3 attentiestenen aangebracht.