LAMBERTUSSCHOOL POMPSTRAAT

TERUG NAAR OVERZICHT

(1922 - 1977)


Op 24 juni 1921 besluit de gemeenteraad aan de Pompstraat een openbare jongensschool met gymnastieklokaal voor gewoon lager onderwijs en uitgebreid lager onderwijs te bouwen. Architect is de heer Chr. van Liempd uit Schijndel. Op 25 augustus 1921 wordt het werk gegund aan de aannemers E. en G. van Creij te Rosmalen voor f. 117.360,--. Het schoolgebouw, met 10 klaslokalen, wordt op 1 september 1922 als openbare school in gebruik genomen. Het eerste schoolhoofd is de heer J.P. van Bussel. Op 1 januari 1924 wordt het de rooms-katholieke jongensschool Sint Lambertus. Per 1 augustus 1977 vertrekt de Lambertusschool naar het pand Pastoor van Erpstraat 4. Het gebouw wordt daarna gebruikt door de Dienst Openbare Werken en Grondgebiedzaken. In 1993 is het gebouw gesloopt en maakte het plaats voor een appartementencomplex.

TERUG NAAR OVERZICHT