ALOYSIUSSCHOOL WIJBOSCH

TERUG NAAR OVERZICHT

(1929 - 1967)


Per brief van 12 april 1929 vraagt het schoolbestuur te Wijbosch aan de gemeente Schijndel om de benodigde gelden voor het bouwen van een RK jongensschool tegenover de kerk, beschikbaar te stellen. De totale kosten, inclusief schoolmeubelen en leer- en hulpmiddelen, worden begroot op f. 25.881,70. Architect C. van Liempd maakt een ontwerp voor de school met drie klaslokalen. De gemeente gaat akkoord en de school wordt op 1 oktober 1929 in gebruik genomen. Het eerste schoolhoofd is de heer G. Hermsen, eerder onderwijzer aan de openbare school te Wijbosch. Op 1 januari 1967 wordt de school, als gevolg van de samenvoeging van scholen, opgeheven. Leerkrachten en leerlingen gaan naar de Theresiaschool aan de Schoolstraat die vanaf die datum RK Basisschool Wijbosch heet. In 1985 wordt het schoolgebouw Kerkstraat 1 afgebroken.

TERUG NAAR OVERZICHT